icon icon icon

Đội Ngũ Giảng Viên

Đội ngũ giảng viên, tư vấn du học

Với đội ngũ cán bộ giảng dậy, tư vấn được đạo tạo bàn bản ở nước ngoài cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, du học quốc tế MYT luôn mang đến sự hài lòng cho du học sinh, phụ huynh học sinh về chương trình học, trường học cũng như đất nước du học.

Với mục tiệu xuyên suốt là cầu nối chắp cánh những ước mơ tri thức, hoài bão cho những du học sinh Việt Nam muốn được đạo tạo tại những quốc gia có nền giáo dục phát triển trên thế giới, sau này trở về xây dựng đất nước.

Facebook